top of page

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 08.12.2022. Viimeisin muutos 08.12.2022.


1. Rekisterinpitäjä

Kristian Backman


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Kristian Backman
myynti@kristianbackman.fi
0451104049

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen, henkilöltä saatuun suostumukseen tai yhtiön oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintannan edellytyksenä. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet.

Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Rekisterin tietoja käytetään seuraavasti:

- Asiakassuhteiden ylläpitoon
- Tilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn
- Laskutukseen
- Asiakaspalveluun
- Tapahtumien järjestämiseen
- Yrityksen omaan markkinointiin
- Rekisterissä olevien oikeuksien toteuttamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot sekä tarvittaessa lupa / kielto käyttää tietoja markkinointiin ja viestintään. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään vain yrityksen sisällä . Tietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, EU:n ulkopuolelle eikä muutoinkaan ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään huolellisesti palvelimella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Ainoa kone, johon tietoja on fyysisesti ladattuna on Kristian Backmanilla ja Viljo Haapamäellä. Kone on suojattu salasanalla. Mikäli yritykseen tulee uusia työntekijöitä tai henkilöstövaihdoksia, myös salasanat uusitaan.


9. Säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkaan luvalla niin kauan kuin asiakassuhde katsotaan olevan aktiivinen. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan 36 kk oikeutettuun etuun perustuen. Kirjapitolakien edellytys on, että tietoja tulee säilyttää 5 vuotta vahvistetusta tilinpäätöksestä. Tässä mielessä osaa tiedoista säilytetään näiden lakien ja asetusten mukaisesti.

bottom of page